powrót do programuback to agendaZurück zum Programm
WYKŁADOWCY
LECTURERS
NOTE BIO

TOMASZ STADEJEK

TOMASZ STADEJEK - Polska • Poland • Polen

Prof. dr hab. Tomasz Stadejek ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 1990 roku. W latach 1991 - 2011 był pracownikiem Zakładu Chorób Świń w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. W 1996 roku uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych, a w 2002 doktora habilitowanego w zakresie wirusologii. Tytuł profesora nauk weterynaryjnych otrzymał w 2009 roku.

W 2007 roku Prof. Stadejek został nominowany przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (O.I.E.) do pełnienia funkcji eksperta w zakresie PRRSV, zaś w latach 2007-2011 był kierownikiem laboratorium referencyjnego dla PRRS. Jest członkiem Grupy Badawczej Arteriwirusów w Międzynarodowym Komitecie Taksonomii Wirusów.

W 2008 roku otrzymał dyplom European College for Porcine Health Management, gdzie w latach 2009-2012 pełnił funkcję sekretarza.

W 2012 roku objął stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej. Jego obecne zainteresowania naukowe dotyczą genetycznego i antygenowego zróżnicowania europejskiego genotypu wirusa ORRS oraz jego wpływu na czułość i specyficzność metod diagnostycznych oraz metod zwalczania tej choroby. Jest współautorem ponad 60 publikacji naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach


Professor Dr. Tomasz Stadejek graduated from the Veterinary Faculty of the University of Life Sciences in Lublin, Poland in 1990. From 1991 to 2011 he worked at the Department of Swine Diseases of the National Veterinary Research Institute in Pulawy, Poland. Educational history includes a D.Sc. (2002) and Ph.D. (1996) in virology, from the National Veterinary Research Institute in Pulawy. He obtained the title of Professor in 2009.

In 2007 Dr. Stadejek was nominated by the World Organization for Animal Health (O.I.E.) as an expert for PRRS, and in 2007-2011 he was the head of the O.I.E. Reference Laboratory for PRRS. He is a member of Arterivirus Study Group of the International Committee for Taxonomy of Viruses.

In 2008 he obtained diploma of the European College of Porcine Health Management and in 2011 to 2013 he was a board member of the college.

Since 2012 he is full professor of the Faculty of Veterinary Medicine at the Warsaw University of Life Sciences, at the Department of Pathology and Veterinary Diagnostic. Current research is focused on the genetic and antigenic diversity of European genotype PRRSV and its impact on sensitivity and specificity of diagnostic methods and on efficacy of methods to control the disease. He is a co-author of more than 60 scientific papers published in peer reviewed journals.

**************************************************************************************

Wybrane, aktualne zagadnienia poruszane na światowych konferencjach poświęconych zdrowiu świń


Chosen current aspects and topics from the international pig health conferences