powrót do programuback to agendaZurück zum Programm
WYKŁADOWCA
LECTURER
NOTE BIO

PAWEŁ KWARCIANY  

PAWEŁ KWARCIANY  - Polska • Poland • Polen

 

 

Paweł Kwarciany ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W zawodzie lekarza weterynarii pracuje jako menadżer działu trzodowego Firmy CEVA Polska.

Kontakt:

Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o.

ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

tel.: + 48223338057, fax:+48223338062

mobile: +48 602 464 075


Paweł Kwarciany graduated from the Veterinary Faculty of the University of Life Sciences in As a veterinarian he works as a representative Manager of Swine Bussines Unit Ceva Polska

 

****************************************************************************************

****************************************************************************************

Metodologia poubojowej oceny płuc w aspekcie M. hyo oraz APP z zastosowaniem zapisu w Ceva Lung Program

Program poubojowej oceny płuc Ceva Lung Program (CLP) oferuje metodologię oraz wskazówki jak przy użyciu przystosowanej skali poubojowej oceny płuc oraz badań serologicznych oceniać  obecność, częstość występowania oraz wzorzec szerzenia się zakażeń:

Mycoplasma hyopneumoniae

Actinobacillus pleuropneumoniae

i wirusem choroby Aujeszkiego.

Ceva Lung Program ułatwia ocenę obecności i wpływ na zdrowie zwierząt najważniejszych patogenów płucnych na fermie oraz monitorowania rezultatów podjętych interwencji: leczenia czy też szczepień

Wyliczone wartości pozwalają oszacować zarówno częstość występowania, jak i stopień ciężkości enzootycznego zapalenia płuc oraz zapalenia płuc i opłucnej.

W ramach ćwiczeń przeprowadzone zostaną oględziny i ocena płuc przy zastosowaniu określonej skali ocen i zapisu na urządzeniu mobilnym przy zastosowaniu Ceva Lung Program.


The methodology of evaluation of post-mortem lung in APP and M.Hyo aspect, the use of Ceva Lung Program

The Ceva Lung Program offers the methodology and guidelines on how to correctly evaluate the presence, incidence, circulation patterns and impact of

Mycoplasma hyopneumoniae,

Actinobacillus pleuropneumoniae

and Aujesky’s disease virus infections,

using serological investigation and adapted lung scoring of slaughter pigs. The Ceva Lung Program will make easier to evaluate the presence and impact of the main respiratory pathogens on farm and then to monitor the results of any health interventions implemented.